Θ. Περδικάρης: Η κοινωνία είναι εδώ και γνωρίζει, δεν χρειάζεται εμείς να υποδεικνύουμε!

0
307

Τοποθέτηση του Θανάση Περδικάρη στη συνεδρίαση του Δημ. Συμβουλίου                      σχετικά με την υπογραφή προγραμματικής σύμβασης για τη μεταφορά                        μέρους απορριμμάτων στον ΧΥΤΑ Παλαίρου.