Αποφάσεις 21ης τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Λευκάδας

0
491
  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, στη συνεδρίαση της 23ης Ιουλίου 2018 συζήτησε και, μεταξύ άλλων, αποφάσισε:
 
• Την έγκριση της επικαιροποίησης των 6 οριστικών μελετών που αφορούν στη Μονάδα Προεπεξεργασίας, Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης των Αστικών Αποβλήτων του Δήμου Λευκάδας.
 
• Την έγκριση της μελέτης, των τευχών δημοπράτησης & τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΡΥΜΩΝΑ», προϋπολογισμού 7.000,00 €.
 
• Τη συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΑΛΑΜΙΤΣΙΟΥ» προϋπολογισμού 17.200,00 €.
 
 
 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ