Αποφάσεις 28ης Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Λευκάδας

0
511

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, στην 28η Τακτική Συνεδρίαση της 24ης Σεπτεμβρίου 2018 συζήτησε και, μεταξύ άλλων, αποφάσισε:

 • Την έγκριση της μελέτης, των τευχών δημοπράτησης και τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης των έργων:
  • «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΝΙΚΟΛΗ», προϋπολογισμού 7.199,27€.
  • «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ», προϋπολογισμού 30.000,00€.
  • «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΗΓΑΔΙΩΝ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΛΑΤΑΝΟΥ Τ.Κ. ΚΑΛΑΜΙΤΣΙΟΥ», προϋπολογισμού 30.000,00€.
  • «ΑΝΑΠΛΑΣΗ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΒΛΥΧΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΤΕΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΒΛΥΧΟΥ» προϋπολογισμού 000,00€.
 • Την έγκριση της μελέτης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΑΓΩΓΟΥ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ.» προϋπολογισμού 4.302.800€ και την υποβολή πρότασης για ένταξη χρηματοδότησης του έργου αυτού στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι του Υπουργείου Εσωτερικών.
 • Την αποδοχή χρηματοδότησης του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» μέσω Πράσινου Ταμείου 2018.
 • Την παραχώρηση της χρήσης Δημοτικών Αθλητικών Εγκαταστάσεων στη ΔΕΠΟΚΑΛ για εξυπηρέτηση των σκοπών της.
 • Την έγκριση συμμετοχής του Δήμου Λευκάδας ως συνδιοργανωτή στις εκδηλώσεις Πολιτιστικών και Αθλητικών Σωματείων και Συλλόγων και επιχορήγησή τους για το έτος 2018.
 • Την επιβολή προστίμων βάσει των άρθρων 5 και 8 του Ν. 2946/2001 για παράνομη υπαίθρια διαφήμιση.

 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ