Δήμος Λευκάδας: νέα έργα 645.000 ευρώ για βελτίωση των υποδομών ύδρευσης

0
462
Η Δημοτική Αρχή, όπως με όλες τις υποδομές, συνεχίζει και στον τομέα της ύδρευσης τη μεγάλη προσπάθεια που ξεκίνησε το 2014 για την αναβάθμιση των παλαιωμένων και προβληματικών υποδομών διαχείρισης πόσιμου ύδατος στο Δήμο μας.
Σε μια δύσκολη οικονομικά περίοδο επενδύθηκαν μέχρι σήμερα μεγάλα ποσά, που συνολικά ανέρχονται περίπου στα 6.500.000, για σημαντικές παρεμβάσεις με στόχο τη δημιουργία καλύτερων συνθηκών διαβίωσης για τους πολίτες.
Τα έργα που ολοκληρώθηκαν, εκτελούνται ή δημοπρατούνται ικανοποιούν χρόνια αιτήματα, επιλύουν προβλήματα δεκαετιών βελτιώνοντας, κατά πολύ, την επάρκεια – ποιότητα του κοινωνικού αγαθού και την εξασφάλιση απαραίτητων έργων για την καθημερινότητα των αυμπολιτών μας και των επισκεπτών στο Δήμο μας.
Τις προηγούμενες ημέρες ο Περιφερειάρχης Θ. Γαλιατσάτος υπέγραψε νέα χρηματοδότηση ύψους 645.161,29 ευρώ για το έργο “ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΥΔΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ” με δικαιούχο το Δήμο Λευκάδας που αφορά αντικατάσταση παλαιωμένων δικτύων ύδρευσης (με νέα ή/και αναβαθμισμένα δίκτυα), παρεμβάσεων σε αντλιοστάσια, κ.λπ. 
Η πράξη εντάσσεται στον Άξονα προτεραιότητας 2 –« Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη» του Ε.Π. Ιόνια Νησιά 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).
Συνεχίζουμε με έργα, όπως πράξαμε σε όλη τη θητεία μας, υλοποιώντας κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, τις δεσμεύσεις μας προς τους πολίτες που μας εμπιστεύτηκαν το Μάϊο του 2014.