Εγκρίθηκε πρόταση της ΠΕΔ-Ιονίων Νήσων που αφορά και τη Λευκάδα.

0
236

Θετικά αξιολογήθηκε και προτείνεται για ένταξη στο ΠΕΠ-ΙΝ η πρόταση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ιονίων Νήσων με τίτλο : CULTURALION – Σχεδιασμός Νησιωτικών και Διανησιωτικών Θεματικών Πολιτιστικών Διαδρομών και Ανάπτυξη Εφαρμογής Διαδραστικής Τουριστικής Ξενάγησης» προϋπολογισμού 246.511 ευρώ, η οποία αφορά και τον Δήμο μας.

Στα πλαίσια του έργου προτείνονται συγκεκριμένες παρεμβάσεις σε όλα τα νησιά όπως: εκπόνηση πολιτιστικών διαδρομών (στη Λευκάδα «Από την Αρχαία Νήρικο στη Μεσαιωνική Αγία Μαύρα»), εφαρμογή ψηφιακής διαδραστικής ξενάγησης, προώθηση-προβολή διαδρομών και εφαρμογών, δημιουργία ιστοσελίδας, κ.λπ.