Ενημέρωση από τον Δήμο Λευκάδας για την επιλογή και τοποθέτηση νηπίων στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς

0
422
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
Προκειµένου να ενηµερωθούν για την επιλογή και τοποθέτηση των τέκνων τους στα τµήµατα νηπίων και βρεφών, οι γονείς µπορούν να προσέρχονται στους δηµοτικούς Παιδικούς Σταθµούς Λευκάδας, Καρυάς και Βλυχού και στο ∆ηµοτικό Βρεφονηπιακό Σταθµό από την Τρίτη 4-9-2018.
 
Η λειτουργία των Σταθµών αρχίζει την Τετάρτη, 5-9-2018.
 
 
Τηλέφωνα επικοινωνίας:
 
-∆ηµοτικός Παιδικός Σταθµός Λευκάδας: 26450-22437
-∆ηµοτικός Παιδικός Σταθµός Καρυάς:26450-41090
-∆ηµοτικός Παιδικός Σταθµός Βλυχού: 26450-95664
-∆ηµοτικός Βρεφονηπιακός Σταθµός Λευκάδας: 26450-26720
 
 
 
Από το ∆ήµο Λευκάδας