Η Παράταξη “ΟΛΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΥΚΑΔΑ” στα Όργανα του Δήμου.

0
517

 

Untitled-1

Μετά την εκλογή Προεδρείου στο Δήμο Λευκάδας και την συγκρότηση Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η Δημοτική Παράταξη “ΟΛΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΥΚΑΔΑ” εκπροσωπείται ως εξής:

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Χρήστος Γληγόρης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τακτικό Μέλος : Κων/νος Δρακονταειδής

Αναπληρωματικό Μέλος : Κων/νος Σέρβος

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Τακτικό Μέλος : Θανάσης Περδικάρης

Αναπληρωματικό Μέλος : Χρήστος Γληγόρης