Θεσμικό πλαίσιο αιγιαλών – παραλίας και παράνομο κάμπινγκ τροχόσπιτων

0
454
Πόρτο Κατσίκι

   Λευκάδα 10-8-2018

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

                                 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΙΓΙΑΛΩΝ – ΠΑΡΑΛΙΑΣ                                  ΚΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΩΝ

 

Τον τελευταίο καιρό αναγράφονται, σε τοπικά ΜΜΕ, ανακρίβειες και αναλήθειες σχετικά με τις μισθώσεις και τη διαχείριση τμημάτων αιγιαλού και παραλίας, καθώς και για την παράνομη στάθμευση των τροχόσπιτων για κάμπινγκ.

Επειδή για κάποιους (μη ενημερωμένους ή κακόβουλους) για τα πάντα είναι αρμόδιος και για κάθε τι στραβό φταίει ο δήμος, είμαστε υποχρεωμένοι να τους θυμίσουμε τη σχετική νομοθεσία, παρά το γεγονός ότι όφειλαν να τη γνωρίζουν πριν εξαπολύσουν τους μύδρους τους.

  1. Σύμφωνα με τον νόμο 2971/2001 «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΑ’285/19.12.2001) και την αριθμ. ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017 Κ.Υ.Α (ΦΕΚ 12 Μαΐου 2017   ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ   Αρ. Φύλλου 1636):

  Άρθρο 6 – Χρόνος παραχώρησης – Έναρξη ισχύος

Εντός του 1ου τριμήνου (Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος) εκάστου έτους, θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί τόσο οι απευθείας όσο και οι κατόπιν δημοπρασίας παραχωρήσεις απλής χρήσης από τους Δήμους.

Από την 1η Απριλίου εκάστου έτους οι παραχωρήσεις απλής χρήσης διενεργούνται αποκλειστικά από τις Π.Δ. και Α.Γ. Δημόσιας Περιουσίας. Οι Δήμοι οφείλουν να αποστείλουν όλες τις εκκρεμείς αιτήσεις για τις οποίες δεν έχει συνταχθεί σύμβαση παραχώρησης από το Δήμο μέχρι 31η Μαρτίου εκάστου έτους εντός των επόμενων 5 ημερών στις αρμόδιες κατά χώρο Π.Δ. και Α.Γ. Δημόσιας Περιουσίας

Άρθρο 10  – Υποχρεώσεις Δήμων

« Οι Δήμοι, μέσω των εντεταλμένων οργάνων τους έχουν υποχρέωση, σε κάθε περίπτωση που διαπιστώνουν καταπατήσεις ή αυθαίρετες επεμβάσεις επί των κοινοχρήστων χώρων, να ενημερώνουν άμεσα τα κατά τόπους αρμόδια Αυτοτελή Γραφεία Δημόσιας Περιουσίας προκειμένου να εισηγηθούν στην Περιφερειακή Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας για τη λήψη μέτρων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία….»

 

Να σημειωθεί ότι τα κατά τόπους Αυτοτελή Γραφεία έχουν αντικατασταθεί πλέον από την κατά τόπους Κτηματική Υπηρεσία.

 

  1. Σε ότι αφορά στην παράνομη στάθμευση των τροχόσπιτων για κάμπινγκ (Ν. 4179/2013 & Ν. 2160/1993), αρμοδιότητα ελέγχου έχουν η Ελληνική Αστυνομία και το Λιμεναρχείο.

             Η ευθύνη της Δημοτικής Αστυνομίας, σύμφωνα με τον νόμο, εξαντλείται μόνο σε συστάσεις (δηλαδή δεν μπορούν να βεβαιώσουν παραβάσεις).

     Τα αρμόδια όργανα του Δήμου (Δημοτική Αστυνομία, κ.λπ.) πραγματοποιούν συνεχείς ελέγχους για την εφαρμογή των νόμων και για τις δυο προαναφερόμενες περιπτώσεις.

Από τα ανωτέρω, είναι φανερές οι αρμοδιότητες του Δήμου, οι οποίες είναι εντελώς περιορισμένες, και κατά τούτο ενημερώνουμε τους μη ενημερωμένους και καλούμε τους κακόβουλους «εκφραστές της κοινής γνώμης» να σταματήσουν να παραπληροφορούν.

 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ