Θετική αξιολόγηση της πρότασης “Δημιουργία τρισδιάστατου τουριστικού οδηγού πολιτιστικής-φυσικής κληρονομιάς Δήμου Λευκάδας”.

0
579

Θετικά αξιολογήθηκε η πρόταση που υπέβαλλε ο Δήμος μας στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΟΝ49 Περιφέρειας Ιονίων Νήσων “Ανάπτυξη Ψηφιακών Εφαρμογών Ανάδειξης του Συγκριτικού Πλεονεκτήματος της ΠΙΝ στους Τομείς Τουρισμός-Πολιτισμός-Περιβάλλον”.

Μετά από αυτό η πράξη με τίτλο “Τρισδιάστατος Τουριστικός Οδηγός Προβολής & Ανάπτυξης της Πολιτιστικής & Φυσικής Κληρονομιάς του Δήμου Λευκάδας” προϋπολογισμού 297.600,00 ευρώ εγκρίθηκε και αναμένεται άμεσα η ένταξή της στο ΠΕΠ Ιονίων Νήσων.

Πρόκειται για δημιουργία ολοκληρωμένης πλατφόρμας προβολής τουρισμού και πολιτισμού με ενσωμάτωση τρισδιάστατων εφαρμογών για τις περιοχές του Δήμου μας  Η καταγραφή, χαρτογράφηση, οριοθέτηση και τρισδιάστατη αναπαράσταση της φυσικής, ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς με την ανάπτυξη και χρήση σύγχρονων τεχνολογιών (VR & 360′ Video, AR, κ.λπ) θα συμβάλλει καθοριστικά στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού προϊόντος των περιοχών μας.