Καθαρισμός σούδας Βάρδα & Αγ. Μαρίνας

0
576
Καθαρισμός σούδας Βάρδα & Αγ. Μαρίνας

Λευκάδα, 4-12-2017

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

    Στα πλαίσια του έργου με τίτλο: “ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΑΦΡΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΒΑΡΔΑΝΙΩΝ, ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ, ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ – ΑΗ ΓΙΑΝΝΗ”, προϋπολογισμού 10.000,00€, έχουν πραγματοποιηθεί από τον Δήμο Λευκάδας ή βρίσκονται σε εξέλιξη:

  • Εργασίες καθαρισμού της τάφρου απορροής (σούδα), στην περιοχή του Βάρδα και συγκεκριμένα στην παλιά Καραβέλα.
  • Απόφραξη κεντρικών σωληνωτών αγωγών ομβρίων υδάτων και διάνοιξη αντίστοιχων τάφρων απορροής, στην περιοχή Αγίας Μαρίνας.
  • Εργασίες καθαρισμού της κοίτης του Βάρδα στο ύψος της επαρχιακής οδού Λευκάδας – Οδηγήτριας.

Η δαπάνη εργασιών εγκρίθηκε ομόφωνα στην κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 23-11-2017, με στόχο την διευκόλυνση ταχείας απορροής ομβρίων και την αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων.

Παράλληλα συνεργεία του Δήμου έχουν ήδη εκτελέσει καθαρισμούς σε υδατορέματα πολλών ακόμη περιοχών, στη Λυγιά, Βασιλική, Καρυώτες, Νυδρί κ.α.

 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ