Κατεπείγοντα αντιπλημμυρικά έργα στην περιοχή “Φύσσες”

0
557
Αντιπλημμυρικά έργα στην περιοχή "Φύσσες"

Λευκάδα, 27-11-2017

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

       Στα πλαίσια του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ “ΦΥΣΣΕΣ” προϋπολογισμού 8.000,00€ εκτελούνται έργα στην αρχή του δρόμου προς τον Βιολογικό Καθαρισμό, με την τοποθέτηση σωληνωτού μήκους 22 μέτρων και διαμέτρου 1 μέτρου για την απορροή των όμβριων υδάτων.

Το έργο αυτό συμβάλλει στην αποσυμφόρηση της ευρύτερης περιοχής και μειώνει τον κίνδυνο από πλημμυρικά φαινόμενα, οδηγώντας τα όμβρια ύδατα στον κεντρικό πλακοσκεπή αγωγό απορροής ομβρίων.

 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ