Ξεκίνησαν τα έργα κατασκευής υποδομών για την εξυπηρέτηση του Νέου Νοσοκομείου

0
512
Η είσοδος

                                                                             Λευκάδα 22/12/2017

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ»

 Ο Δήμαρχος Λευκάδας, κ. Κωνσταντίνος Δρακονταειδής, υπέγραψε σήμερα τη σύμβαση του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ» προϋπολογισμού 1.306.000 €.

Το έργο αυτό περιλαμβάνει:

  • Την κατασκευή οδικού δικτύου προς τις κτηριακές εγκαταστάσεις του νέου Νοσοκομείου.
  • Την κατασκευή δικτύων αποχέτευσης και ομβρίων υδάτων.

Οι εργασίες του σημαντικού αυτού έργου αναμένεται να ξεκινήσουν μέσα στον Ιανουάριο του 2018.

 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ