Ολοκλήρωση Εθνικού Κτηματολογίου

0
540
Εθνικό Κτηματολόγιο

                                                                                             Λευκάδα 21-2-2018

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

Το Δήμο Λευκάδας επισκέφθηκαν εκπρόσωποι της Κοινοπραξίας που ανέλαβε την Κτηματογράφηση για την δημιουργία του Εθνικού Κτηματολογίου των Κοινοτήτων της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας που δεν έχει ολοκληρωθεί

Η νέα κτηματογράφηση αφορά τις παρακάτω κοινότητες:

 

α/α Κοινότητα α/α Κοινότητα
01 Άγιος Ηλίας 15 Κάλαμος
02 Άγιος Νικήτας 16 Καστός
03 Άγιος Πέτρος 17 Κατωχώρι
04 Αθάνι 18 Κομηλιό
05 Βασιλική 19 Κοντάραινα
06 Βλυχό 20 Μαραντοχώρι
07 Βουρνικάς 21 Νεοχώρι
08 Δράγανο 22 Νικολή
09 Δρυμώνας 23 Πόρος
10 Εγκλουβή 24 Σύβρος
11 Εξάνθεια 25 Φτερνό
12 Επισκοπή 26 Χαραδιάτικα
13 Εύγηρος 27 Χορτάτα
14 Καλαμίτσι    

 

 

Το Γραφείο Κτηματογράφησης θα αρχίσει την λειτουργία του από τον Σεπτέμβρη του 2018. Οι δηλώσεις δικαιωμάτων θα γίνουν από 28 Οκτώβρη 2018 και για διάστημα τριών μηνών για τους κατοίκους εσωτερικού και έξι μηνών για τους κατοίκους εξωτερικού.

Η δήλωση θα συνοδεύεται από αποδεικτικά δικαιολογητικά. (πχ. Συμβολαιογραφικά έγγραφα ή δικαστικές αποφάσεις ή διοικητικές πράξεις ή κληρονομητήρια ή διαθήκες δημοσιευμένες ή …)

Αρτιότερη ενημέρωση θα ακολουθήσει από το γραφείο κτηματογράφησης.

Θα πρέπει οι πολίτες, προκειμένου να αποφύγουν ενδεχόμενη μελλοντική ταλαιπωρία, να αρχίσουν τη σχετική προετοιμασία.

 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ