Ολοκληρώθηκε το έργο για τα όμβρια στην περιοχή Λαζαράτων-Σπανοχωρίου

0
430

   Λευκάδα 6-7-2018

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΖΑΡΑΤΩΝ-ΣΠΑΝΟΧΩΡΙΟΥ

 

Ολοκληρώθηκε το έργο με τίτλο: «Διευθέτηση ομβρίων περιοχής Λαζαράτων-Σπανοχωρίου» προϋπολογισμού 20.000€. Με το έργο αυτό κατασκευάστηκε τάφρος από μπετόν μήκους 400 μέτρων η οποία αρχίζει από το γήπεδο 5×5 των Λαζαράτων και τερματίζει στην επαρχιακή οδό, στη θέση εισόδου του Σπανοχωρίου.

Με τις παρεμβάσεις αυτές βελτιώνεται η απορροή των ομβρίων υδάτων της ευρύτερης περιοχής και μειώνονται οι συνέπειες των συχνών πλημμυρικών φαινομένων.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ