Ολοκληρώνεται το έργο βελτίωσης ύδρευσης Απόλπαινας, Αγ. Μαρίνας, Άη Γιάννη & δρόμου λιμνοθάλασσας

0
384

Για την εξέλιξη του έργου  “Αντικατάσταση κεντρικών αγωγών ύδρευσης οδού Αναπαύσεως, περιοχής Αγ. Μαρίνας – Αγ. Ιωάννη και οδού Ν. Σβορώνου”, προϋπολογισμού 484.000 €.Με το έργο αυτό, που σύντομα ολοκληρώνεται, αντικαθίστανται κεντρικοί αγωγοί ύδρευσης συνολικού μήκους 6.855 μ. στην οδό Ν. Σβορώνου (από το Πνευματικό Κέντρο μέχρι τη διασταύρωση για Αγ. Ιωάννη), στην οδό Αναπαύσεως (από τον Άγιο Μηνά ως την Απόλπαινα), στον κεντρικό δρόμο της Αγ. Μαρίνας και στη δημοτική οδό Αγίου Ιωάννη.        Οι αγωγοί του δικτύου ήταν κατασκευασμένοι από υλικά παρωχημένης τεχνολογίας (πλαστικό αλλά και αμιαντοτσιμέντο (!) στην περιοχή Αγ. Μαρίνας) τα οποία λόγω παλαιότητας παρουσίαζαν φθορές και βλάβες με αποτέλεσμα τις συχνές διακοπές νερού για αποκατάσταση και τη συνεπαγόμενη φθορά του οδοστρώματος.Η μελέτη του έργου εκπονήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λευκάδας και ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο τον Φεβρουάριο 2017. Το έργο χρηματο-δοτήθηκε τον Αύγουστο του 2017 από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με 484.000 € και μετά τη σχετική διαδικασία εγκρίσεων και αδειοδοτήσεων δημοπρατήθηκε τον Αύγουστο 2018. Στη συνέχεια ο ανάδοχος που προέκυψε και κατακυρώθηκε (μετά την εκδίκαση ενστάσεων που είχαν υποβληθεί), συνυπέγραψε με τον Δήμαρχο τη Σύμβαση εκτέλεσης του έργου τον Αύγουστο 2019.Για εμάς, ως Δημοτική Αρχή της περιόδου 2014-2019, ήταν έργο προτεραιότητας (όπως και όλα τα έργα ύδρευσης) ώστε να ικανοποιηθεί η πρώτιστη ανάγκη της κατά το δυνατόν αδιάλειπτης και με τα ελάχιστα προβλήματα παροχής νερού στους κατοίκους και επισκέπτες των συγκεκριμένων περιοχών.

Λευκάδα, 5/02/2020