Ο Δήμος Λευκάδας και το νέο Νοσοκομείο “Γιατρός Ξενοφώντας Γρηγόρης”

0
419

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ “ΓΙΑΤΡΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝΤΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ”.

Η ολοκλήρωση και λειτουργία του υπερσύγχρονου νέου Νοσοκομείου είναι μια πολύ σημαντική στιγμή για το Δήμο Λευκάδας και ένα τεράστιο άλμα στην προσπάθεια ενίσχυσης των υποδομών υγείας.
Ο Δήμος μας, μετά τη σύνταξη σχετικής μελέτης από τις Υπηρεσίες του, χρηματοδοτήθηκε με 1.306.000 € για την κατασκευή όλων των απολύτως αναγκαίων υποδομών εξυπηρέτησής του, που είχαν καθυστερήσει σημαντικά λόγω κακού σχεδιασμού στο παρελθόν. Το έργο ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε έγκαιρα τον Σεπτέμβριο 2018 και αφορούσε τα δίκτυα, οδικά (διανοίξεις περιμετρικών οδών), κατασκευή αποχετεύσεων και απορροής ομβρίων.
Παράλληλα ο Δήμος Λευκάδας και στη θητεία αυτής της Δημοτικής Αρχής, σε άριστη συνεργασία με την Διοίκηση του Νοσοκομείου, την 6η ΥΠΕ, την ΚΤ.ΥΠ και άλλους φορείς, πρωτοστάτησε στη βελτίωση του έργου, με αντικατάσταση ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού, με την συμπλήρωση και προμήθεια απαραίτητων ιατρικών μηχανημάτων που δεν είχαν αρχικά προβλεφθεί (αύξηση θέσεων τεχνητού νεφρού, αγορά νέου αξονικού, μονάδα παραγωγής οξυγόνου, κ.λπ.).
Για εμάς όμως πάρα πολύ σημαντικό ήταν η πετυχημένη συλλογική προσπάθεια ενίσχυσης της λειτουργίας του Νέου Νοσοκομείου με ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό σε ένα πολύ δύσκολο και ήδη διαμορφωμένο περιβάλλον. Έτσι από τους 18-19 ιατρούς και το ουσιαστικό κλείσιμο όλων των κλινικών το 2015, καταφέραμε σήμερα να στελεχώνεται από 40 περίπου ιατρούς με δυνατότητες περαιτέρω άμεσης ενίσχυσής του. Εξάλλου τις προηγούμενες ημέρες εγκρίθηκε ο νέος Οργανισμός που προβλέπει συνολικά 349 θέσεις αντί 260 και ειδικότερα 68 ιατρούς αντί 45 έναντι του παλαιού Οργανισμού. Επίσης τέσσερις (4) νέες ειδικότητες (Παιδοψυχιατρική, Γαστρεντερολογία, Δερματολογία, Παθολογία – Ογκολογία) και Μονάδα Εντατικής Θεραπείας με πέντε (5) ειδικότητες.
Προφανώς ο Δήμος Λευκάδας θα συνεχίσει να διεκδικεί την καλύτερη δυνατή λειτουργία του Νοσοκομείου «Γιατρός Ξενοφώντας Γρηγόρης» αλλά και όλων των αντίστοιχων δομών για την προσφορά ολοκληρωμένης δωρεάν πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας δημόσιας παροχής υγείας, σε όλους τους συμπολίτες μας.