Ο Κ. Δρακονταειδής στο Δ.Σ. της ΠΕΔ-ΙΝ και στη Γ.Σ. της ΚΕΔΕ

0
317

Ο Κων/νος Δρακονταειδής εκλέχτηκε στο Δ.Σ. της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ιονίων Νήσων (Π.Ε.Δ.-.Ι.Ν.) και αντιπρόσωπος στη Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.).

Στην εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη Διοίκησης στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ιονίων Νήσων (Π.Ε.Δ.-.Ι.Ν.) και την εκλογή αντιπροσώπων για τη Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, η Παράταξή μας συμμετείχε με το ψηφοδέλτιο ”ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ”, το οποίο εξέλεξε δύο (2) μέλη στο Δ. Σ. της Π.Ε.Δ.- Ι.Ν. και έναν (1) αντιπρόσωπο στη Γ. Σ. της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.)

Αντιπρόσωπος στη Γ. Σ. της Κ.Ε.Δ.Ε. αλλά και μέλος του Δ.Σ. της Π.Ε.Δ.-Ι.Ν., εκλέχτηκε ο επικεφαλής της Παράταξής μας Κωνσταντίνος Δρακονταειδής, ο μόνος από το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας. Το δεύτερο μέλος που εκλέχτηκε με το ψηφοδέλτιο ”ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ”, είναι ο Γεράσιμος Φόρτες από την Κεφαλλονιά.

Δημοτική Κίνηση «ΟΛΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΥΚΑΔΑ»

12/11/2019