Τα νέα έργα που δημοπρατούνται στον Δήμο Λευκάδας

0
510

                                                                   Λευκάδα 14-8-2018

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΤΑ ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

 Στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της 13ης Αυγούστου 2018 εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης και ορίστηκε ημερομηνία δημοπράτησης των κάτωθι έργων:

 • «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ», προϋπολογισμού 22.000€ στις 31/8/2018
 • «Κατεπείγοντα αντιπλημμυρικά έργα περιοχών Αγίας Μαρίνας και Βαρδανίων», προϋπολογισμού 260.000€ στις 24/9/2018
 • «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ – ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ», προϋπολογισμού 310.000€ στις 10/9/2018
 • «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ – ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ – ΚΑΡΥΑΣ», προϋπολογισμού 240.000€ στις 19/9/2018
 • «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗ Δ.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπολογισμού 79.143€ στις 6/9/2018
 • «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ», προϋπολογισμού 270.000€ στις 14/9/2018
 • «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Ε. ΚΑΛΑΜΟΥ», προϋπολογισμού 50.000€ στις 5/10/2018
 • «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗ Δ.Ε.ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ», προϋπολογισμού 15.000€ στις 3/9/2018
 • «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΤΗ», προϋπολογισμού 50.000€ στις 2/10/2018
 • «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ», προϋπολογισμού 39.000€ στις 9/10/2018
 • «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΡΥΑΣ, ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ», προϋπολογισμού 57.000€ στις 27/9/2018
 • «ΣΤΕΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ– ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΚΑΡΥΑΣ», προϋπολογισμού 39,510€ στις 17/10/2018
 • «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΡΥΜΩΝΑ», προϋπολογισμού 7.000€ στις 12/10/2018

 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ