Φωτογραφίες από την περιοδεία σε Νικολή, Μανάση και Άγιο Πέτρο την Πέμπτη 9 Μαΐου

0
509

Φωτογραφίες από την περιοδεία του υποψήφιου Δημάρχου Κωνσταντίνου Δρακονταειδή και των υποψήφιων Δημοτικών Συμβούλων σε Νικολή, Μανάση και Άγιο Πέτρο την Πέμπτη 9 Μαΐου