Φωτογραφίες από την περιοδεία σε Αγ. Νικήτα, Χορτάτα και Καλαμίτσι

0
455

Φωτογραφίες από την περιοδεία του υποψήφιου Δημάρχου Κωνσταντίνου Δρακονταειδή και των υποψήφιων Δημοτικών Συμβούλων σε Αγ. Νικήτα, Χορτάτα και Καλαμίτσι την Κυριακή 12 Μαΐου 2019.