Φωτογραφίες από την περιοδεία σε Κάλαμο, Καστό και Νεοχώρι την Κυριακή 5 Μαΐου

0
380

Φωτογραφίες από την περιοδεία του υποψήφιου Δημάρχου Κωνσταντίνου Δρακονταειδή και των υποψήφιων Δημοτικών Συμβούλων σε Κάλαμο, Καστό και Νεοχώρι την Κυριακή 5 Μαΐου 2019.