Φωτογραφίες από την περιοδεία σε Κομηλιό Δράγανο και Αθάνι την Τρίτη 7 Μαΐου

0
465

Φωτογραφίες από την περιοδεία του υποψήφιου Δημάρχου Κωνσταντίνου Δρακονταειδή και των υποψήφιων Δημοτικών Συμβούλων σε Κομηλιό Δράγανο και Αθάνι την Τρίτη 7 Μαΐου