Χρηματοδότηση 270.000 στο Δήμο Λευκάδας για αθλητικές εγκαταστάσεις σε Βασιλική και Λευκάδα.

0
623

Όπως ακριβώς είχε σχεδιάσει η Δημοτική Αρχή, μετά από τις σημαντικές παρεμβάσεις για αδειοδότηση – λειτουργικότητα των αθλητικών εγκαταστάσεων αλλά και τις εργολαβίες που «τρέχουν» (Γήπεδο Νυδριού, Γήπεδο Τσουκαλάδων, Κλειστό Γυμναστήριο, Δημοτικό Στάδιο Λευκάδας, Γήπεδο Αγίου Πέτρου, Γήπεδο Σφακιωτών, κλπ), σειρά έχουν τώρα οι χώροι όπου καθημερινά αθλούνται εκατοντάδες συμπολίτες μας, είτε μαζικά μέσα από τα προγράμματα που υλοποιεί ο Δήμος Λευκάδας, είτε ατομικά.

Μετά λοιπόν από πολλά χρόνια δρομολογείται σήμερα η βελτίωση και αυτών των αθλητικών εγκαταστάσεων σε Βασιλική και Λευκάδα, που είναι :                                                          -Τα γήπεδα Μπάσκετ και Βόλεϊ στη Βασιλική                                                                     -Το γήπεδο Ποδοσφαίρου 5Χ5 στη Λευκάδα                                                                     -Το γήπεδο Αντισφαίρισης (τένις) στη Λευκάδα

Με την υπ’ αριθ. 96086/14.09.2018 Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΑΔΑ: 6Ω5Ω465ΧΙ8-Σ53) ο Δήμος Λευκάδας χρηματοδοτείται με το ποσό των 270.000 ευρώ για το έργο «Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Λευκάδας Νομού Λευκάδας».      Το έργο είναι ενταγμένο στο ΠΔΕ 2018 και αφορά εργασίες αποκατάστασης – βελτίωσης των υπαρχουσών αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου μας, σύμφωνα με τη μελέτη που έχει εγκριθεί με την 15/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.