Ανανέωση ένταξης στο Κοινωνικό Τιμολόγιο Δήμου Λευκάδας

0
492

ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Σύμφωνα με την αριθμ. 358/21-11-2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίσθηκε η εφαρμογή του Κοινωνικού Τιμολογίου Ύδρευσης-Αποχέτευσης στον Δήμο Λευκάδας, τα κριτήρια (δικαιολογητικά) που το διέπουν θα πρέπει να βεβαιώνονται κάθε νέο έτος.

Για το λόγο αυτό και έως την Παρασκευή 29 Μαρτίου 2019, παρακαλούνται οι υπόχρεοι (ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές) των λογαριασμών ύδρευσης που δικαιούνται το κοινωνικό τιμολόγιο ύδρευσης – αποχέτευσης να καταθέσουν εκ νέου δικαιολογητικά για να ανανεώσουν την ένταξή τους σε αυτό.

Σε διαφορετική περίπτωση θα διακόπτεται η παροχή του Κοινωνικού Τιμολογίου και χωρίς άλλη ειδοποίηση οι υπόχρεοι θα μεταβαίνουν αυτόματα στο τιμολόγιο της παροχής που υπήρχε προ της ένταξης.

Από το Γραφείο Ύδρευσης-Αποχέτευσης Δήμου Λευκάδας