Ένταξη του Τρισδιάστατου Τουριστικού Οδηγού Δήμου Λευκάδας στο Ε. Π. «Ιόνια Νησιά 2014-2020» με προϋπολογισμό 297.600,00 ευρώ.

0
532

Μετά την υποβολή ολοκληρωμένης και τεκμηριωμένης πρότασης, ακόμη μια μεγάλη εκκρεμότητα στο Δήμο μας τακτοποιείται στη θητεία αυτής της Δημοτικής Αρχής.

Πρόκειται για την δημιουργία ολοκληρωμένης δυναμικής πλατφόρμας προβολής τουρισμού και πολιτισμού με ενσωμάτωση τρισδιάστατων εφαρμογών η οποία με καταγραφή, χαρτογράφηση, οριοθέτηση και τρισδιάστατη αναπαράσταση της φυσικής, ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς με την ανάπτυξη και χρήση σύγχρονων τεχνολογιών, θα συμβάλει καθοριστικά στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού προϊόντος της ευρύτερης περιοχής.

Έτσι μετά τη θετική αξιολόγηση και με την υπ’ αρ. 1467/11.2.2019 Απόφαση της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (ΑΔΑ:Ψ2ΝΛ7ΛΕ-ΔΦΞ), εντάχθηκε με Κωδικό ΟΠΣ 5030924 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020», η Πράξη «Τρισδιάστατος Τουριστικός Οδηγός Προβολής και Ανάπτυξης της Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς του Δήμου Λευκάδας», συνολικού κόστους 297.600,00 ευρώ.

Η πράξη αφορά την δημιουργία και ανάπτυξη ψηφιακής πλατφόρμας και εφαρμογής Τρισδιάστατου Τουριστικού Οδηγού για την προβολή και ανάδειξη της Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς του Δήμου Λευκάδας, ο οποίος θα απεικονίζει με εικονική επίγεια και εναέρια τρισδιάστατη περιήγηση τα ομορφότερα και σημαντικότερα Μουσεία, Αρχαιολογικούς χώρους, Εκκλησίες, παραλίες, αξιοθέατα και άλλα σημεία πολιτιστικού, περιβαλλοντικού και τουριστικού ενδιαφέροντος. Το προτεινόμενο έργο παρέχει στο δυνητικό επισκέπτη του νησιού τη δυνατότητα να γνωρίσει τα σημεία πολιτιστικού και τουριστικού ενδιαφέροντος του νησιού απομακρυσμένα και επιτόπια, χρησιμοποιώντας
εικονικές περιηγήσεις μέσω 360° βίντεο περιήγησης και εφαρμογών εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας.