ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

 

 

Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

 

 • Κωνσταντίνος Δρακονταειδής: Δήμαρχος και Πρόεδρος του Πνευματικού Κέντρου

 

 • Γρηγόρης Γκογκάκης: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου.

 

 • Μάρκος Νικητάκης: Αντιδήμαρχος, Αναπληρωτής Δημάρχου, Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, υπεύθυνος για τη σωστή και αποτελεσματική λειτουργία των Οικονομικών Υπηρεσιών και των Υπηρεσιών Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και Δημοτικής Αστυνομίας.

 

 • Αθανάσιος Περδικάρης: Αντιδήμαρχος, Πρόεδρος της Κοινωφελούς ΔΕΠΟΚΑΛ, Πρόεδρος της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής, υπεύθυνος για τη σωστή και αποτελεσματική λειτουργία των Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου, των Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών καθώς και για θέματα τουρισμού, απασχόλησης, πολιτισμού και πολιτιστικών δραστηριοτήτων. Επίσης έχει την ευθύνη για τη διοίκηση και διαχείριση των Κοιμητηρίων και του Δημοτικού Κτηνιατρείου.

 

 • Κωνσταντίνος Σέρβος: Αντιδήμαρχος, Πρόεδρος του Συνδέσμου Ύδρευσης των Δήμων Λευκάδας και Αιτωλοακαρνανίας, υπεύθυνος για θέματα Ύδρευσης – Αποχέτευσης, Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Συγκοινωνιών, Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

 

 • Γεώργιος Φίλιππας: Αντιδήμαρχος, Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, υπεύθυνος για τη σωστή και αποτελεσματική λειτουργία του Τμήματος Τεχνικών Έργων, του Τμήματος Πολεοδομικών Εφαρμογών, του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής και των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

 

 • Φίλιππος Κούρτης: Αντιδήμαρχος, Πρόεδρος των Σχολικών Επιτροπών, υπεύθυνος για θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης.

 

 • Χρήστος Κατηφόρης: Αντιδήμαρχος, υπεύθυνος για τη σωστή και αποτελεσματική λειτουργία των Δημοτικών Υπηρεσιών και όλων των θεμάτων και δραστηριοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Απολλωνίων. Επίσης, έχει την ευθύνη για τη λειτουργία του Τμήματος Πολεοδομίας του Δήμου.

 

 • Οδυσσέας Γιαννιώτης: Αντιδήμαρχος, υπεύθυνος για τη σωστή και αποτελεσματική λειτουργία των Δημοτικών Υπηρεσιών καθώς και την παρακολούθηση εκπόνησης μελετών, εκτέλεσης έργων και προμηθειών της Δημοτικής Κοινότητας Καλάμου. Επίσης, είναι αρμόδιος για την υλοποίηση των προγραμμάτων τοπικής ανάπτυξης, απασχόλησης και τουριστικής προβολής του Καλάμου.

 

 • Χρήστος Τριλίβας: Αντιδήμαρχος, υπεύθυνος για τη σωστή και αποτελεσματική λειτουργία των Δημοτικών Υπηρεσιών καθώς και την παρακολούθηση εκπόνησης μελετών, εκτέλεσης έργων και προμηθειών της Δημοτικής Κοινότητας Καστού. Επίσης, είναι αρμόδιος για την υλοποίηση των προγραμμάτων τοπικής ανάπτυξης, απασχόλησης και τουριστικής προβολής του Καστού.

 

 • Ευστάθιος Βλάχος: Εντεταλμένος Σύμβουλος, Πρόεδρος του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών αποβλήτων, υπεύθυνος για τη σωστή και αποτελεσματική λειτουργία του Τμήματος Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Πρασίνου και την καταγραφή της Δημοτικής Ακίνητης Περιουσίας. Επίσης, είναι υπεύθυνος για τη σωστή και αποτελεσματική λειτουργία των Δημοτικών Υπηρεσιών και όλων των θεμάτων και δραστηριοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Καρυάς.

 

 • Σπυρίδων Πολίτης: Εντεταλμένος Σύμβουλος, υπεύθυνος για θέματα Αθλητισμού, Πολιτικής Προστασίας και σχέσεων Δήμου-Εκκλησίας.

 

 • Ευάγγελος Κοντομίχης: Εντεταλμένος Σύμβουλος, υπεύθυνος για θέματα Νεολαίας και Εθελοντισμού. Επίσης, είναι υπεύθυνος για τη σωστή και αποτελεσματική λειτουργία των Δημοτικών Υπηρεσιών και όλων των θεμάτων και δραστηριοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Σφακιωτών και των Γραφείων Αγροτικής Παραγωγής.

 

 • Ευάγγελος Θερμός: Εντεταλμένος Σύμβουλος, υπεύθυνος για τη σωστή και αποτελεσματική λειτουργία των Δημοτικών Υπηρεσιών και όλων των θεμάτων και δραστηριοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Ελλομένου και των θεμάτων ύδρευσης-αποχέτευσης. Επίσης, είναι υπεύθυνος των Ανταποκριτών ΟΓΑ-ΕΛΓΑ.

 

 • Δημήτριος Γαρύφαλλος: Εντεταλμένος Σύμβουλος, υπεύθυνος για την σωστή λειτουργία του Γραφείου Αλιείας και των δημοτικών ιχθυοτροφείων.

 

 • Σπυρίδων Αρβανίτης: Αντιπρόεδρος Πνευματικού Κέντρου.

 

 • Ευάγγελος Χαλικιάς: Πρόεδρος Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου.

 

 • Κωνσταντίνος Βλάχος: Δημοτικός Σύμβουλος.

 

 • Αναστασία Κακλαμάνη: Δημοτική Σύμβουλος.

 

 • Ευάγγελος Σκλαβενίτης: Δημοτικός Σύμβουλος.

 

 • Ανδρέας Παπαδόπουλος: Δημοτικός Σύμβουλος, Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.