Δήμαρχοι εναντίον ΦΟΔΣΑ Ηπείρου για τα τέλη απορριμμάτων

0
249

Μέτωπο Δημάρχων απέναντι στον ΦΟΔΣΑ Ηπείρου για τις αυξήσεις στα τιμολόγια των σκουπιδιών μέσα στην πανδημία.

Ήρθε η ώρα του λογαριασμού στο εργοστάσιο διαχείρισης των απορριμμάτων στην Ήπειρο που κατασκευάστηκε με ΣΔΙΤ, προκαλώντας τις έντονες αντιδράσεις των δημάρχων, που αντιλαμβάνονται ότι η όποια αύξηση του αποζημίωσης/τόνο θα βαρύνει υποχρεωτικά τα ανταποδοτικά τους τέλη και μάλιστα σε μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο.

Είχε προηγηθεί αίτημα του Προέδρου του Φορέα Διαχείρισης Ν. Καλαντζή για να συγκληθούν τα δημοτικά συμβούλια και να εγκρίνουν την τιμολογιακή πολιτική, καθορίζοντας τα τέλη. Είναι κάτι που έχει προκαλέσει αντιπαραθέσεις και κόντρες στο χώρο της αυτοδιοίκησης στην Ήπειρο.

Ο Ηπειρώτες δήμαρχοι επιτιμούν τον πρόεδρο και το Δ.Σ. του ΦΟΔΣΑ επειδή επιμένουν στην διαδικασία της άμεσης αναπροσαρμογής των τελών, εν μέσω πανδημίας και μάλιστα δια περιφοράς ή τηλεδιάσκεψης ενώ αναφέρουν ότι «η διαφύλαξη της δημόσιας υγείας ουδεμία σχέση έχει με την τιμολογιακή πολιτική και το τεχνικό πρόγραμμα του Αναγκαστικού Συνδέσμου», που επικαλούνται.

Παράλληλα έχουν εκφράσει τις αντιρρήσεις τους για τον επιμερισμό των τελών σε όλους τους ΟΤΑ και έχουν ζητήσει με επιστολή τους προς την διοίκηση του ΦΟΔΣΑ να επανεξετάσει την απόφαση και να επαναξετάσει – αναθεωρήσει τις ασφυκτικές προθεσμίες.

Επίσης επισημαίνουν ότι πρόκειται για ένα πολύ σοβαρό ζήτημα που απαιτεί εξαντλητική συζήτηση σε κανονικές-ακοικτές συνεδριάσεις των δημοτικών συμβουλίων, στις οποίες επιβάλλεται η παρουσία του ίδιου του προέδρου του ΦΟΔΣΑ.

Είχε προηγηθεί σχετική επιστολή (από 26/3/20) του προέδρου του ΦΟΔΣΑ Ηπείρου Ν. Καλαντζή, με την οποία ζητείται εντός 30 ημερών απόφαση των δημοτικών συμβουλίων για την τιμολογιακή πολιτική στην διαχείριση των απορριμμάτων, στην οποία αναφέρονται τα εξής: «Το χρονικό περιθώριο για την παροχή γνώμης από τα Δημοτικά σας Συμβούλια επί των σχεδίων του Κανονισμού Τιμολόγησης αλλά και του σχεδίου του Τεχνικού Προγράμματος, ορίζεται σε 30 ημέρες από την αποστολή της ως άνω σχετικής επιστολής μας, κατ’ εφαρμογή των κείμενων διατάξεων. Μετά το πέρας της ως άνω προθεσμίας, το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα μας, θα συγκληθεί όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία, για την συζήτηση και ψήφιση του Κανονισμού Τιμολόγησης και του Τεχνικού Προγράμματος».

Στην κοινή επιστολή τους οι 7 Δήμαρχοι (Ιωαννίνων, Βορείων Τζουμέρκων, Δωδώνης, Ζαγορίου, Ζίτσας, Μετσόβου και Πωγωνίου) αναφέρουν τα εξής:

«Η επιμονή σας να προχωρήσετε την διαδικασία αναπροσαρμογής των τελών σε μία πρωτόγνωρη περίοδο για την χώρα μας και τους πολίτες είναι ακατανόητη, εγείρει σοβαρούς προβληματισμούς και περισσότερα ερωτήματα.Ως άνθρωπος που υπηρετεί την αυτοδιοίκηση και δήμαρχος που διαθέτει εμπειρία, γνωρίζετε προφανώς τις δυσκολίες στη λήψη ακόμη και αποφάσεων για τρέχοντα και υπηρεσιακά θέματα είτε δια περιφοράς είτε μέσω τηλεδιάσκεψης.Αντιλαμβάνεστε πως το συγκεκριμένο θέμα δεν μπορεί να συζητηθεί και να ληφθεί απόφαση ούτε δια περιφοράς, ούτε μέσω τηλεδιάσκεψης.

Απαιτεί εξαντλητικό διάλογο σε κανονική συνεδρίαση των Δημοτικών Συμβουλίων  και με απαραίτητη την δική σας συμμετοχή.

Μας προκαλεί λοιπόν μεγάλη εντύπωση το γεγονός ότι δεν αντιλαμβάνεστε την αναγκαιότητα αυτής της συζήτησης και επανειλημμένα αγνοείτε τις κοινές επιστολές- εκκλήσεις  επτά  (7) δημάρχων του Νομού Ιωαννίνων με την οποία σας είχε εκφραστεί η ανάγκη αναθεώρησης της απόφασης που επιφέρει μεγάλες αναπροσαρμογές στα ανταποδοτικά τέλη.

Η διαφύλαξη της δημόσιας υγείας, την οποία επικαλείστε, ουδεμία σχέση έχει με την τιμολογιακή πολιτική και το τεχνικό πρόγραμμα του Αναγκαστικού Συνδέσμου.

Το μέρος της διαχείρισης των απορριμμάτων που είναι αρμοδιότητάς σας δεν αφορά στην καθημερινότητα των πολιτών, για την οποία μεριμνούν οι ίδιοι οι Δήμοι κάτω από τις σημερινές πολύ δύσκολες συνθήκες.

Προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι στις αποφάσεις που μας διαβιβάσατε αναφέρεται ότι πρόκειται για «σχέδιο τιμολογιακής πολιτικής» όπως και «για σχέδιο τεχνικού προγράμματος έργων». Αν όντως αυτό ισχύει γεννάται εύλογα το ερώτημα πως ψηφίστηκε ο πρώτος προϋπολογισμός του Αναγκαστικού Συνδέσμου.

Είναι σίγουρο ότι δεν πρόκειται για «σχέδιο προϋπολογισμού» καθώς τηρήθηκε όλη η τυπική διαδικασία όπως η πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση ενώ κατά την διάρκεια αυτής υπήρξε πλήρης σύνδεση της απόφασης έγκρισης του προυπολογισμού με την τιμολογιακή πολιτική και το πρόγραμμα έργων.

Προς τι λοιπόν η αντίφαση που διαπιστώνουμε σήμερα;

Η επιμονή σας για λήψη αποφάσεων στα Δημοτικά Συμβούλια, υπό τις παρούσες συνθήκες, μόνο επιπλέον προβλήματα θα δημιουργήσει.

Παρακαλούμε  να τα κατανοήσετε και να αναθεωρήσετε τις ασφυκτικές προθεσμίες που προτείνετε, δείχνοντας έτσι έμπρακτα ότι επιθυμείτε την συνεργασία όλων, που είναι απαιτούμενο για την επιτυχή πορεία του νέου Φορέα».