ΟΛΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΥΚΑΔΑ: Παρέμβαση για το καταφύγιο αδέσποτων ζώων

0
356

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Δημοτική Κίνηση «ΟΛΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΥΚΑΔΑ», κατέθεσε σήμερα Πέμπτη 20/2/2020, την παρακάτω επιστολή-αίτημα στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκάδας, με την οποία ζητά, για το θέμα της κατασκευής καταφυγίου Αδέσποτων ζώων στον Αλέξανδρο, στην επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, να τεθεί για συζήτηση η ακύρωση της προηγούμενης απόφασης και η λήψη νέας.

Προς: κ. Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Λευκάδας

Στην τελευταία συνεδρίαση του (12/2/2020), το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε υπέρ της υποβολής αίτησης χρηματοδότησης της πράξης «Κατασκευή εγκαταστάσεων καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς», με ανώτατο ποσό χρηματοδότησης από το πρόγραμμα 300.000 € (πλέον Φ.Π.Α.), σύμφωνα με το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ.
Στις 18/2/2020, το Τοπικό Συμβούλιο Αλεξάνδρου – Νικιάνας, με ομόφωνη απόφασή του (τροποποιώντας την προηγούμενη), τάχθηκε εναντίον της κατασκευής του καταφυγίου στην συγκεκριμένη θέση στην περιοχή Αλεξάνδρου.
Σας θέτουμε υπ’ όψιν ότι ένα από τα προαπαιτούμενα, για την υποβολή αίτησης στο πρόγραμμα, σύμφωνα με το αριθ. ΕΣ232^6/2/2020 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού Δήμου Λευκάδας, αποτελεί και η σύμφωνη γνώμη της Τοπικής Κοινότητας.
Στην συγκεκριμένη επίσης απόφαση της Τοπικής Κοινότητας, μεταξύ άλλων, αναφέρονται:
● ότι «…υφίσταται και ιδιοκτησιακό θέμα, καθώς μετά την ανακίνηση του ζητήματος άρχισαν συζητήσεις περί ιδιοκτησιών που βρίσκονται στο ακίνητο…».
● ότι «…απαιτείται η έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου με Προεδρικό Διάταγμα, μετά από έγκριση του Υπουργείου Χωροταξίας…».

Σας υπενθυμίζουμε ακόμη ότι η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αναφέρει τα εξής:

«Οι δημοτικοί σύμβουλοι ψηφίζουν υπέρ της εισήγησης, με τις 4 προϋποθέσεις που κατέθεσε ο κ. Δρακονταειδής, τις οποίες αποδέχθηκε ο κ. Δήμαρχος,
α) Δέσμευση της Δημοτικής Αρχής, ότι στο συγκεκριμένο ακίνητο, πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις.

β) Πρέπει αυστηρά να τηρηθούν, αυτά που λένε στα έγγραφά τους οι φιλοζωϊκές οργανώσεις.

γ) Θέλουμε την δέσμευση του Δημάρχου, ότι κατά την λειτουργία του, θα προσληφθεί το αντίστοιχο αξιοπρεπές σε αριθμό προσωπικό και θα δοθούν οι αντίστοιχοι πόροι για τη λειτουργία του.

δ) Την μελέτη του καταφυγίου, την οποία δεν την έχουμε δει

Με δεδομένο λοιπόν ότι:
1. H πρώτη προϋπόθεση της Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου καταρρίπτεται.
2. Δεν υφίσταται η σύμφωνη γνώμη της Τοπικής Κοινότητας.
Παρακαλούμε όπως, για το ανωτέρω θέμα, στην επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, τεθεί για συζήτηση η ακύρωση της προηγούμενης απόφασης και η λήψη νέας.

Κων/νος Δρακονταειδής
Δημοτικός σύμβουλος, επικεφαλής της Παράταξης «ΟΛΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΥΚΑΔΑ»            Λευκάδα, Πέμπτη 20/2/2020