Ο Δήμαρχος για ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟ, ΣΕΙΣΜΟΥΣ, ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ, ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ, ΚΤΙΡΙΟ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ.

0
594